Ons actieplan

+ - Gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen

Download PDF: Alleenouderschap_Plan_2021.pdf

  • 📝 Under construction

+ - HOOFDSTUK 1: INFORMEREN, OPLEIDEN EN SENSIBILISEREN

ACTIE 1 - Informatie op maat van alleenstaande ouders ontwikkelen

ACTIE 2 - Oproepen lanceren voor het indienen van projecten ter ondersteuning van eenoudergezinnen

ACTIE 3 - Ontwikkeling van een toolkit voor gemeenten, OCMW’s en eerstelijnsactoren

ACTIE 4 - Een «Kids friendly»-label voor openbare plaatsen en infrastructuren die kind- en gezinsvriendelijke faciliteiten aanbieden

ACTIE 5 - Opleiding en bewustmaking van gemeenten en OCMW’s over het non-take-up van rechten

ACTIE 6 - Gerichte bewustmakingsacties in de kinderdagverblijven, oppasdiensten en gemeentescholen

ACTIE 7 - Een campagne om het grote publiek te sensibiliseren rond alleenouderschap

ACTIE 8 - Een digitale transitie die ook vrouwen en kansarmen omvat

+ -