Over ons

+ - De alleenstaandeouder.brussels website

Waarom een website?

Kennis van je rechten, kennis van bestaande steunstructuren, kennis van de wetgeving enz. komt niet vanzelf. Talrijke studies tonen aan dat eenoudergezinnen moeite hebben de informatie te vinden die zij nodig hebben om hun eigen situatie en die van hun kinderen veilig te stellen wanneer ze in een situatie van alleenouderschap belanden. Het opzoeken van de juiste informatie kan een echte hersenbreker worden.

Om dit probleem te verhelpen en centralisatie, toegankelijkheid en verspreiding van de informatie mogelijk te maken, werd equal.brussels de opdracht toevertrouwd een website te creëren met alle informatie.

Hulp buiten Brussel? 

Als u buiten Brussel woont, kunt u de volgende sites bezoeken, afhankelijk van uw locatie: Wallonië, Vlaanderen.

+ - Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Equal.brussels verbindt zich ertoe deze websites toegankelijk te maken overeenkomstig de volgende wetgeving: Verordening betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen voor de gewestelijke overheden en de gemeenten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Website: https://www.parentsolo.brussels
Website: https://alleenstaandeouder.brussels

Niveau van conformiteit

Deze sites zijn gedeeltelijk conform, als gevolg van de hieronder opgesomde non-conformiteiten en uitzonderingen.

De ontwikkelaar heeft een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Inhoud niet toegankelijk

Sommige delen van de site moeten nog worden verbeterd om de toegankelijkheid te verbeteren.

Voorgestelde alternatieven

Bezoekers die geen toegang hebben tot bepaalde inhoud worden verzocht de administratie te informeren en contact op te nemen met de Allo? Aide sociale op 0800 35 243 om de informatie op de site telefonisch te ontvangen.

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over de toegankelijkheid van onze website/toepassing, kunt u contact opnemen met

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel: + 32 2 204 21 11
info@gob.brussels


Als bovenstaande dienst niet antwoordt, kunt u contact opnemen met de volgende bemiddelaar:

Brussels Mediation Service: 

plaintes@ombuds.brussels
+32 2 549 67 00: telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 14 tot 17 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.
De kantoren zijn enkel toegankelijk op afspraak: place de la Vieille Halle aux Blés, 1 in 1000 Brussel.

Verbeteringsplan

Een grondige audit zal worden uitgevoerd zodra de definitieve architectuur van de site is goedgekeurd.
 Deze verklaring werd opgesteld op 02/04/2023.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 02/04/2023