ALLES OVER JE RECHTEN

Op Parentsolo vind je informatie over je rechten als alleenstaande ouder met kind(eren) in Brussel.
De informatie is onderverdeeld in 8 thema’s.

Onderhoudsgeld

Hoe werkt het?

Elke ouder draagt bij in de kosten voor de kinderen (onderwijs, voeding, hobby’s enz.). We moeten het onderscheid maken tussen kinderalimentatie (=som geld die een persoon overmaakt aan zijn of haar ex-partner, bedoeld voor de kinderen) en partneralimentatie (=som geld die aan de ex-partner wordt overgemaakt indien deze laatste niet voor de eigen behoeften kan instaan).

Als je recht hebt op onderhoudsgeld en dat niet regelmatig ontvangt, kun je je wenden tot de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO), die in bepaalde gevallen voorschotten op onderhoudsgeld uitbetaalt.

DAVO

Om een beroep te kunnen doen op DAVO moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet in België wonen.
  • Het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet volledig betaald in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot tussenkomst.

Je beschikt over een authentieke akte of een vonnis waarin het exacte bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd. Deze akte moet eveneens worden betekend (door een gerechtsdeurwaarder) VOORDAT je het dossier indient bij DAVO.

Zie ook juridisch

 

Wanneer je aan alle voorwaarden voldoet, kun je je dossier indienen bij de onthaaldienst van DAVO in een infocenter van de FOD Financiën of online.

DAVO komt tussen om:

  • het maandelijkse onderhoudsgeld (en de achterstallige sommen) in te vorderen van de onderhoudsplichtige (degene die het onderhoudsgeld moet betalen)
  • jou desgevallend voorschotten te betalen op het maandelijkse onderhoudsgeld. Belangrijk nieuws! De inkomensgrens om tussenkomst van DAVO in te roepen wordt opgetrokken van €1.800 tot €2.200. Meer informatie volgt.

Het OCMW kan jou eveneens helpen door een deel van het onderhoudsgeld – tot €97,61 – voor de kinderen te betalen. Meer informatie hier.

Zie ook gezin

 

Onderhoudsgeld

Elke ouder wordt verondersteld zijn of haar kind te geven wat het nodig heeft om te leven. Bij een scheiding moet het aandeel van elke ouder daarin worden bepaald.

Bepaling van het onderhoudsgeld

Wanneer het kind hoofdzakelijk bij een van zijn ouders woont, zal deze het in de praktijk alles geven wat het dagelijks nodig heeft en zal de andere ouder een financiële bijdrage leveren in alle kosten. Dit aandeel wordt bepaald afhankelijk van:

  • de kosten voor het onderhoud en de opvoeding van het kind. Deze kosten zijn zeer moeilijk te bepalen omdat ze afhangen van vele factoren zoals de leeftijd van het kind, zijn of haar studies, het sociaal milieu van de ouders ...
  • de respectieve inkomens van de ouders.

Ouders zijn verplicht om in verhouding tot hun ‘vermogen’ in te staan voor de huisvesting, het onderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en ontplooiing van hun kinderen.

De term ‘vermogen’ verwijst naar alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de beide ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die de levensstandaard van hun kinderen en henzelf waarborgen.

Onderhoudsgeld dat regelmatig wordt betaald, is tot 80% aftrekbaar. Deze maatregel werd ingevoerd om stiptere betalingen aan te moedigen.

Zie ook belastingen

Buitengewone kosten

Buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorziene uitgaven voor het kind. Het gaat hier om alle kosten die voortvloeien uit ‘toevallige of ongewone’ gebeurtenissen die zich niet op regelmatige basis voordoen. Deze kosten zijn niet opgenomen in het onderhoudsgeld. Deze kosten dekken:

  • alle medische en paramedische kosten die betrekking hebben op de kinderen (bijv. aankoop van een bril, prothese, beugel, logopediesessies enz.);
  • alle schoolkosten (meer bepaald: de uitgaven aan het begin van het schooljaar, aankoop van schoolgerief, boekentas, kosten voor reizen die door de schoolinstelling worden georganiseerd enz.);
  • alle uitgaven die betrekking hebben op de culturele en educatieve activiteiten waarmee beide ouders instemmen (bijv. tennislessen of vakantiekampen).

Wanneer de rechter het onderhoudsgeld bepaalt, moet hij in zijn vonnis een lijst opnemen met de buitengewone kosten en de verhouding bepalen waarin ze door de ouders ten laste worden genomen (50/50 of een andere verhouding).

ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN JE BUURT

- 44 resultaat(en) -

Unieke adres

Kies uw gemeente

KaartLijst

FOD FINANCIËN - DIENST VOOR ALIMENTATIEVORDERINGEN - BRUSSEL

Meer lezen

OCMW ANDERLECHT

Meer lezen

OCMW ANDERLECHT - ANTENNE 18/24

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE ANNEESSENS

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE ARTESIE

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE BEGIJNHOF

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE BOLLEN

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE HAREN

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE MAROLLES

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE MOORSLEDE

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE NEDER-OVER-HEEMBEEK

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE NOORD-OOST

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE SINT-ROCHUS

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE SPIEGEL

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE STEFANIA

Meer lezen

OCMW ELSENE

Meer lezen

OCMW ETTERBEEK

Meer lezen

OCMW EVERE

Meer lezen

OCMW EVERE - DIENST SOCIALE HULP HOOG EVERE

Meer lezen

OCMW EVERE - SOCIAAL HUIS

Meer lezen

OCMW GANSHOREN

Meer lezen

OCMW JETTE

Meer lezen

OCMW KOEKELBERG

Meer lezen

OCMW OUDERGEM

Meer lezen

OCMW SCHAARBEEK

Meer lezen

OCMW SINT-AGATHA-BERCHEM

Meer lezen

OCMW SINT-GILLIS

Meer lezen

OCMW SINT-GILLIS - POINT D'APPUI

Meer lezen

OCMW SINT-GILLIS - WIJKANTENNE

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR GOSSELIES

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR HERTOGIN

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR HISTORISCH

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR HOOG

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR MARITIEM

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR OSSEGEM

Meer lezen

OCMW SINT-JOOST-TEN-NODE

Meer lezen

OCMW SINT-JOOST-TEN-NODE - DIENST SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING EN DIENST JONGEREN

Meer lezen

OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Meer lezen

OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE

Meer lezen

OCMW VORST

Meer lezen

OCMW VORST - ANTENNE 58

Meer lezen

OCMW WATERMAAL-BOSVOORDE

Meer lezen
Geen enkele structuur voldoet aan deze zoekcriteria