ALLES OVER JE RECHTEN

Op Parentsolo vind je informatie over je rechten als alleenstaande ouder met kind(eren) in Brussel.
De informatie is onderverdeeld in 8 thema’s.

Juridisch en psychosociaal

Hoe werkt het?

Op Parentsolo.brussels vind je tips over het omgaan met de emotionele kant van het leven als alleenstaande ouder, antwoorden op vragen rond de administratieve afwikkeling, op vragen zoals: wie zal er voor de kinderen zorgen, wie oefent het ouderlijk gezag over de kinderen uit, welke procedures zijn van toepassing bij een scheiding, welke spelers zijn betrokken bij deze gang van zaken.

Het ‘eenoudergezinnen’thuis’ werkt op twee fronten. Het biedt diensten aan voor sociale, juridische en psychologische ondersteuning, maar ook collectieve, gezamenlijke activiteiten waarbij alleenstaande ouders in Brussel worden gehoord en bijgestaan, en ervaringen met elkaar kunnen delen om hun isolement te doorbreken.

Als je het slachtoffer bent van geweld, kun je terecht op 1712.be

Bij vragen over geweld kun je terecht op het gratis nummer 1712. Het telefoonnummer van ‘Ecoute violence conjugale’ is 0800/30 030. Deze oproepen zijn gratis en anoniem. Het meldpunt is 24/7 bereikbaar en biedt een luisterend oor, informatie en doorverwijzing. Daarnaast zijn een aantal opvanghuizen gespecialiseerd in de opvang van geweldslachtoffers.

Administratieve stappen

Of jullie nu gehuwd waren of niet, de bescherming van jouw rechten en die van je kind(eren) is van essentieel belang.

Je kunt ervoor kiezen om meteen naar een familierechtbank te stappen waar een rechter de praktische zaken die verband houden met de scheiding zal regelen of je kunt opteren voor een minnelijke schikking.

In dit geval is het toch beter en veiliger om de schikking officieel te laten bekrachtigen door een rechter, vooral als het gaat om de kinderen.

Er zijn meerdere spelers en diensten die je hierbij kunnen helpen:

  • een advocaat of een notaris
  • een bemiddelaar die je helpt bij het uitwerken van een minnelijke schikking
  • de juridische diensten van het OCMW
  • een centrum voor gezinsplanning en huwelijksconsultatie
  • de diensten van het bureau voor juridisch bijstand

De elementen die in deze schikking voorkomen hebben betrekking op de woonplaats (wie blijft er in de woning en wie vertrekt?), de kinderen, de gemeenschappelijke roerende goederen (auto, meubelen ...), de bepaling van het onderhoudsgeld, …

Bij de minste twijfel over de inhoud van deze schikking doe je er goed aan om de tekst te laten nalezen door een professional die je met raad en daad zal kunnen bijstaan (notaris, advocaat, maatschappelijk assistent ...).

Als je gehuwd bent en wil scheiden, kan het huwelijk enkel door een juridische procedure worden ontbonden. Alleen een rechter kan een echtscheiding uitspreken. Jarenlang uit elkaar zijn heeft niet dezelfde uitwerking als een echtscheiding. Om het huwelijk volledig te ontbinden moet een rechter de echtscheiding uitspreken.

De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter van de familierechtbank.

Als je definitief wenst te scheiden, kun je kiezen tussen deze twee soorten echtscheiding:

  • Echtscheiding op basis van ‘onherstelbare ontwrichting’: men spreekt van onherstelbare ontwrichting als de verstandhouding tussen de beide partners dermate verstoord is dat verder samenleven onmogelijk is. Het bewijs van deze onherstelbare ontwrichting kan worden geleverd door het feit dat de partners gedurende 6 of 12 maanden feitelijk gescheiden leven (oneens) (eens). Dit type echtscheiding wordt toegepast wanneer slechts één van de twee partners wenst te scheiden of wanneer beiden instemmen met een echtscheiding, maar het niet eens zijn met alle gevolgen van de echtscheiding.
  • Echtscheiding door ‘onderlinge toestemming’: wanneer beide partners akkoord gaan met de echtscheiding op zich en met de gevolgen van de echtscheiding (verdelen van het huis, huisvesting van de kinderen, onderhoudsgeld enz.).

Echtscheiding op basis van fout en op basis van een feitelijke scheiding van meer dan twee jaar bestaan niet meer.

Wie zal voor de kinderen zorgen?

Zodra de beslissing tot feitelijke scheiding of echtscheiding is genomen, werpen zich een aantal belangrijke vragen op met betrekking tot het dagelijkse leven van de kinderen.

De eerste vraag die zich stelt, gaat over de woonplaats van de kinderen: bij wie gaan ze wonen?

Er zijn meerdere scenario’s mogelijk:

  • Gelijkmatig verdeelde huisvesting: de kinderen wonen om de week bij een van de ouders.
  • Ongelijkmatig verdeelde huisvesting: in het vaakst voorkomende geval verblijft het/de kind(eren) tijdens de week bij de ene ouder en één op twee weekends bij de andere.

Daarnaast bestaan nog talloze andere huisvestingsovereenkomsten.

Hoe jullie de huisvesting ook organiseren, de schikking moet bij voorkeur schriftelijk worden vastgelegd. Een rechter kan deze overeenkomst officieel bekrachtigen.

Als het niet tot een schikking komt, kunnen jullie een beroep doen op een gezinsbemiddelaar.

Wanneer deze poging evenmin een sluitende oplossing brengt, moet je een verzoek indienen bij de familierechtbank.

Wie heeft het ouderlijk gezag over de kinderen?

Beide ouders delen het ouderlijk gezag, ongeacht of ze samenleven of feitelijk gescheiden zijn. Toch kan de rechter van de familierechtbank in een aantal gevallen (kind in gevaar, geweldplegingen ...) en in het belang van het kind, het ouderlijk gezag toekennen aan een enkele ouder.

Logischerwijs is het de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, die de beslissingen neemt over hun dagelijkse routine: indeling van de dag (maaltijden, bad), voeding verplaatsing naar school ... Voor alle belangrijke beslissingen (onderwijs, gezondheid, hobby’s ...) moet echter overleg plaatsvinden met de ex-partner met het oog op een overeenkomst. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zal de rechter het geschil beslechten.

ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN JE BUURT

- 44 resultaat(en) -

Unieke adres

Kies uw gemeente

KaartLijst

BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

Meer lezen

OCMW ANDERLECHT

Meer lezen

OCMW ANDERLECHT - ANTENNE 18/24

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE ANNEESSENS

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE ARTESIE

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE BEGIJNHOF

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE BOLLEN

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE HAREN

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE MAROLLES

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE MOORSLEDE

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE NEDER-OVER-HEEMBEEK

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE NOORD-OOST

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE SINT-ROCHUS

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE SPIEGEL

Meer lezen

OCMW BRUSSEL - SOCIALE DIENST - ANTENNE STEFANIA

Meer lezen

OCMW ELSENE

Meer lezen

OCMW ETTERBEEK

Meer lezen

OCMW EVERE

Meer lezen

OCMW EVERE - DIENST SOCIALE HULP HOOG EVERE

Meer lezen

OCMW EVERE - SOCIAAL HUIS

Meer lezen

OCMW GANSHOREN

Meer lezen

OCMW JETTE

Meer lezen

OCMW KOEKELBERG

Meer lezen

OCMW OUDERGEM

Meer lezen

OCMW SCHAARBEEK

Meer lezen

OCMW SINT-AGATHA-BERCHEM

Meer lezen

OCMW SINT-GILLIS

Meer lezen

OCMW SINT-GILLIS - POINT D'APPUI

Meer lezen

OCMW SINT-GILLIS - WIJKANTENNE

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR GOSSELIES

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR HERTOGIN

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR HISTORISCH

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR HOOG

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR MARITIEM

Meer lezen

OCMW SINT-JANS-MOLENBEEK - SECTOR OSSEGEM

Meer lezen

OCMW SINT-JOOST-TEN-NODE

Meer lezen

OCMW SINT-JOOST-TEN-NODE - DIENST SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING EN DIENST JONGEREN

Meer lezen

OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Meer lezen

OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE

Meer lezen

OCMW VORST

Meer lezen

OCMW VORST - ANTENNE 58

Meer lezen

OCMW WATERMAAL-BOSVOORDE

Meer lezen
Geen enkele structuur voldoet aan deze zoekcriteria