ALLES OVER JE RECHTEN

Op Parentsolo vind je informatie over je rechten als alleenstaande ouder met kind(eren) in Brussel.
De informatie is onderverdeeld in 8 thema’s.

Gezin

Hoe werkt het?

ParentSolo informeert u over een reeks oplossingen om u te helpen zich beter te organiseren en uw gezins- en beroepsleven te combineren. Enkele van deze oplossingen zijn: kinderopvang, ouderschapsverlof/tijdskrediet, studietoelagen en de toelage voor inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs.

Wat jonge kinderen betreft, is de Kind en Gezin bevoegd voor de toelatingen, begeleiding, evaluatie en controle op de opvangadressen buiten de gezinsomgeving.

Voor zaken als ouderschapsverlof en tijdskrediet kun je bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) terecht.

 

Voor ouders met een kind in het ziekenhuis

Hospichild is een informatieve website die vragen beantwoordt over de administratieve, economische, sociale, professionele en onderwijsaspecten van de ziekenhuisopname van een kind jonger dan 16 jaar.

Voor ouders met een kind met een handicap

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Kinderopvang

Belastingvermindering

De door de Kind en Gezin/ONE toegelaten, erkende en gesubsidieerde opvangvoorzieningen voor kinderen leveren een attest af waarmee de ouders een belastingvermindering kunnen krijgen voor de opvangkosten.

Alle informatie over deze belastingvermindering vind je op de website van de FOD Financiën.

 

De kinderopvangtoeslag voor werklozen

De RVA verstrekt een aanvullende werkhervattingspremie voor een bedrag van €86,15 per maand voor alleenwonende ouders met kinderen ten laste, gedurende een periode van maximaal 12 maanden. De betrokkene moet ten minste 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben ontvangen en het werk hebben hervat als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep.

Meer over werk

 

Opvangplaatsen in kinderdagverblijven of verblijven voor kortstondige opvang

In het kader van het begeleidingstraject naar werk kun je aanspraak maken op opvangvoorzieningen voor je kinderen.

Meer over werk

 

Bedrijfsprojectpremie

Deze premie kan betrekking hebben op de kosten voor de opvang van een kind van maximaal drie jaar, en dit voor een periode van hoogstens 3 maanden. De premie is bedoeld om de betrokkene de gelegenheid te geven om zijn of haar bedrijfsproject te ontwikkelen, in zoverre de ondernemer nog geen ondernemingsnummer heeft. Deze premie dekt 60% van het investeringsbedrag.

Meer over werk

Schooltijd

Studietoelagen (secundair-hoger onderwijs)

Studietoelagen, ook wel ‘studiebeurzen’ genoemd, zijn steunmaatregelen voor leerlingen en studenten uit minder kapitaalkrachtige gezinnen

Voor meer informatie surf naar de website voor studietoelagen.

Tegemoetkoming voor inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs en niet-gesubsidieerde Nederlandstalige kinderdagverblijven.

Brusselse ouders die hun kind(eren) inschrijven in het Nederlandstalig onderwijs of in een niet-gesubsidieerd Nederlandstalig kinderdagverblijf kunnen aanspraak maken op een toeslag op de kinderbijslag.

In dit geval worden de toeslagen geregeld vanuit het Vlaamse Gewest. Voor alle info, klik hier.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat een werknemer uit de privésector de mogelijkheid geeft om tijdelijk een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan in te lassen met het oog op de opvoeding van het/de kind(eren). De werknemer kan in het kader van dit stelsel een onderbrekingsuitkering ontvangen van de RVA als vervangingsinkomen. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind.

Werknemers bij de federale, regionale of gemeenschapsoverheid hebben eveneens recht op ouderschapsverlof/tijdskrediet, maar onder andere voorwaarden. Voor meer informatie, raadpleeg de personeelsdienst op je werk of de website van de RVA.

Voorwaarden: Een werknemer uit de privésector heeft recht op ouderschapsverlof indien hij of zij in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met zijn of haar werkgever verbonden was.

Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt. Deze leeftijd wordt opgetrokken voor een kind met een handicap van ten minste 66%.

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering wordt verhoogd voor werknemers uit de privésector die een eenoudergezin vormen.

Voor een alleenstaande ouder die een voltijdse onderbreking neemt, bedraagt de uitkering €1.035,45, voor een halftijdse onderbreking €477,28 en voor 1/5 onderbreking €190,20.

Wat moet ik doen om ouderschapsverlof te krijgen?

Breng je werkgever vooraf schriftelijk op de hoogte. Na ontvangst van de goedkeuring door je werkgever stuur je een uitkeringsaanvraag naar de RVA. Deze aanvraag gebeurt aan de hand van formulier C61 - ouderschapsverlof - dat je hier kunt downloaden (of C61 EP - ouderschapsverlof voor wie in een autonoom overheidsbedrijf werkt - dat je hier kunt downloaden).

Je kunt dit formulier digitaal of met de post aan de RVA bezorgen.

Tijdskrediet

Werknemers in de privésector hebben de mogelijkheid om gedurende acht jaar tijdskrediet op te nemen voor hun kind. Deze loopbaanonderbreking komt voor onder drie vormen: voltijds tijdskrediet, halftijds tijdskrediet en 1/5 tijdskrediet (max. 51 maanden).

Nettobedrag voor voltijds regime: (<5jaar anciënniteit) €458,74 en €535,20 voor >5jaar anciënniteit.

Voor een halftijds regime ontvangt een alleenwonende ouder (<5jaar anciënniteit) met kinderen €211,45 en voor een werknemer met >5jaar anciënniteit bedraagt de uitkering €246,69.

Een alleenwonende werknemer met kinderen ontvangt voor 1/5 tijdskrediet €140,98.

Verloven voor ernstig ziek en/of een gehospitaliseerd kind

Naast het ouderschapsverlof/tijdskrediet bestaan andere thematische verloven voor loopbaanonderbreking in geval van een ernstig ziek en/of een gehospitaliseerd kind.

ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN IN JE BUURT

- 232 resultaat(en) -

Kies uw gemeente

KaartLijst

'T WANNEKE

Meer lezen

AGNES SCHOOL

Meer lezen

AMSTRAMGRAM

Meer lezen

AQUARELLE

Meer lezen

AU BONHEUR DES PITCHOUNETS - LES PITCHOUNETS

Meer lezen

AU ROYAUME DES COULEURS

Meer lezen

BABELU - BABILOU MADOU

Meer lezen

BABELU - BABILOU UPSITE

Meer lezen

BABILOU BELGIUM - ATREBATEN

Meer lezen

BABILOU BELGIUM - LEMAN

Meer lezen

BABILOU BELGIUM - PIANO 1

Meer lezen

BABILOU BELGIUM - PIANO 2

Meer lezen

BABILOU BELGIUM - TERVUREN

Meer lezen

BABY HOUSE

Meer lezen

BABY LOUISE

Meer lezen

BABY WORLD

Meer lezen

BABY-NOUKYS

Meer lezen

BBDIAMANT

Meer lezen

BEE BABY

Meer lezen

BELGIAN SERVICE & CO - DROMENLAND

Meer lezen

BIO-CRÈCHE

Meer lezen

BÉBÉ L'ENCHANTEUR - YOUPI BUGS

Meer lezen

BÉBÉ-NOUKYS

Meer lezen

BÉBÉS D'AMOUR

Meer lezen

BÉBÉS MAGIQUES

Meer lezen

CALIDOUX

Meer lezen

CELESTE

Meer lezen

CENTRA VOOR OPVANG EN BEGELEIDING-ANNUNTIATEN HEVERLEE - MARIA BOODSCHAP

Meer lezen

CENTRA VOOR OPVANG EN BEGELEIDING-ANNUNTIATEN HEVERLEE - VRIJ KINDERDAGVERBLIJF 'T TOREKE

Meer lezen

COMME DANS UN RÊVE

Meer lezen

COUCOU WINNIE

Meer lezen

CRÈCHE BAMBI

Meer lezen

CRÈCHE MAMOU

Meer lezen

DAR AL AMAL

Meer lezen

DE ENGELTJES

Meer lezen

DE MADRIGAAL - DE ELFJES

Meer lezen

DE MOLENKETJES - DE KLEINE ZENNE

Meer lezen

DE MOLENKETJES - HET MOLENTJE

Meer lezen

DE MOLENKETJES - KINDERDAGVERBLIJF ARION

Meer lezen

DE MOLENKETJES - KINDERDAGVERBLIJF HARLEKIJNTJE

Meer lezen

ELMER IN DE STAD

Meer lezen

ELMER NOORD

Meer lezen

ELMER WEST

Meer lezen

ELMER ZUID

Meer lezen

FAC SIMILITER - VRIJ KINDERDAGVERBLIJF PRUTSKE

Meer lezen

FAMILIEHULP KINDEROPVANG DE SPEELBOOM EVERE

Meer lezen

FAMILIEHULP KINDEROPVANG DE SPEELBOOM SINT-JOOST-TEN-NODE

Meer lezen

FIDA SERVICES - DREAM LAND

Meer lezen

FJARIL - DE BLAUWE RUPS

Meer lezen

FLIP FLAP

Meer lezen

GARDERIE MICKEY

Meer lezen

GEMEENSCHAPSINITIATIEF VOOR BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN HET NEDERLANDS - HET FOLIEKE

Meer lezen

GEMEENSCHAPSINITIATIEF VOOR BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN HET NEDERLANDS - KINDERDAGVERBLIJF DE ROCKERTJES

Meer lezen

GEMEENTE ANDERLECHT - DE KLAPROOS

Meer lezen

GEMEENTE ANDERLECHT - KINDERDAGVERBLIJF DE ROOSJES

Meer lezen

GEMEENTE ANDERLECHT - KINDERDAGVERBLIJF DE VIOOLTJES

Meer lezen

GEMEENTE ANDERLECHT - KINDERDAGVERBLIJF DE ZONNEBLOEM

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGLOCATIE HELIHAVEN

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGLOCATIE KORTENBACHSTRAAT

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGLOCATIE MUTSAARDLAAN 25

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGLOCATIE MUTSAARDLAAN 69

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGLOCATIE REPER VREVEN

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGLOCATIE RICHARD NEYBERGHLAAN

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGLOCATIE VEKEMANS

Meer lezen

GEMEENTE BRUSSEL-STAD - HUIS DER GEZINNEN

Meer lezen

GEMEENTE EVERE - DE HUMMELTJES EVERE

Meer lezen

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK - HET OPSTAPJE

Meer lezen

GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE - GEMEENTELIJK KINDERDAGVERBLIJF HET MADELIEFJE

Meer lezen

GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE - GEMEENTELIJK KINDERDAGVERBLIJF JOOST-E-FIEN

Meer lezen

GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - KINDERDAGVERBLIJF ROODEBEEK

Meer lezen

GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE - KINDERDAGVERBLIJF MOOI-BOS

Meer lezen

GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE - KINDERDAGVERBLIJF STOKKEL

Meer lezen

GEZINSBOND

Meer lezen

HELMETJE

Meer lezen

HET KINDERDAGVERBLIJF VAN DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING - SITE I

Meer lezen

HET KINDERDAGVERBLIJF VAN DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING - SITE II

Meer lezen

HET LIJSTERNEST

Meer lezen

HUIS DER GEZINNEN

Meer lezen

HUIS VAN HET KIND - KET IN BRUSSEL - BABOES CENTRUM

Meer lezen

HUIS VAN HET KIND - KET IN BRUSSEL - BABOES LAKEN

Meer lezen

HUIS VAN HET KIND - KET IN BRUSSEL - BABOES NIEUWLAND

Meer lezen

HUIS VAN HET KIND - KET IN BRUSSEL - BABOES SCHAARBEEK

Meer lezen

IL ÉTAIT UNE FOIS À 1082

Meer lezen

INFANO - EUROPEAN CHILD CARE CENTER

Meer lezen

INFANO - ZONNETJE ANDERLECHT

Meer lezen

INFANO - ZONNETJE ETTERBEEK

Meer lezen

INFANO - ZONNETJE EVERE

Meer lezen

INFANO - ZONNETJE SINT-AGATHA-BERCHEM - SOLDATENSTRAAT

Meer lezen

INFANO - ZONNETJE SINT-AGATHA-BERCHEM 2 - MARIA VAN HONGARIJELAAN

Meer lezen

KETJE 2

Meer lezen

KID'S ACADEMY

Meer lezen

KIND EN GEZIN

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - ANDERLECHT - D'AUMALESTRAAT

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - ANDERLECHT - VEEARTSENSTRAAT

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - BRUSSEL - ANTOINE DANSAERTSTRAAT

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - BRUSSEL - NIEUWLAND

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - BRUSSEL - NOORDWIJK

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - ELSENE

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - ETTERBEEK

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - EVERE

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - GANSHOREN

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - JETTE

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - LAKEN

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - NEDER-OVER-HEEMBEEK

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - OUDERGEM

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - SCHAARBEEK - GALLAITSTRAAT

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - SCHAARBEEK - RICHARD VANDEVELDESTRAAT

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - SINT-AGATHA-BERCHEM

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - SINT-GILLIS

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - SINT-JANS-MOLENBEEK - MOMMAERTSSTRAAT

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - SINT-JANS-MOLENBEEK - NINOOFSESTEENWEG

Meer lezen

KIND EN GEZIN - CONSULTATIEBUREAU VOOR HET JONGE KIND - VORST

Meer lezen

KIND EN GEZIN - REGIOHUIS BRUSSEL CENTRUM

Meer lezen

KIND EN GEZIN - REGIOHUIS BRUSSEL NOORD

Meer lezen

KIND EN PREVENTIE - ZITA INLOOPTEAM DANSAERT

Meer lezen

KINDER- EN JEUGDZORG UKKEL-CALEVOET - PLUCHKE

Meer lezen

KINDER- EN JEUGDZORG UKKEL-STALLE - KRAAKJE

Meer lezen

KINDERBEGELEIDING VORST - MALLEMUIS

Meer lezen

KINDERBEGELEIDING VORST - STIJNTJE

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF AGAAT - ONZE GUITJES

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF BAMBINO - PARELSTRAAT

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF BAMBINO - VANDERMAELENSTRAAT

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF BARBARA

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF DE KETJES

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF DE LENTEBLOEMPJES

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF LUTGARDISSCHOOL ELSENE - LUTGARDIS

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF LUTGARDISSCHOOL ELSENE - NIEUWKINDERLAND

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF LUTGARDISSCHOOL ELSENE - ROBBEDOES

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF ONZE VRIENDJES

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF SINT-KAREL

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF UKELELE

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF VUB - CAMPUS JETTE

Meer lezen

KINDERDAGVERBLIJF VUB - ELSENE

Meer lezen

KINDERPLANEET

Meer lezen

KOLIBRIE

Meer lezen

L'ÎLE AUX ENFANTS 2

Meer lezen

LA MAISON DE MICKEY

Meer lezen

LA MAISON DU P'TIT LOUIS

Meer lezen

LA VOLIERE

Meer lezen

LE JARDIN D'ELMER

Meer lezen

LE JARDIN D'ENFANTS

Meer lezen

LE PETIT MONDE DE MELOTIF

Meer lezen

LES 1001 BÊTISES

Meer lezen

LES APPRENTIS'SAGES

Meer lezen

LES JARDINS D'EDEN - LE JARDIN D'EDEN EUROPA

Meer lezen

LES JARDINS D'EDEN - LE JARDIN D'EDEN UKKEL

Meer lezen

LES PETITS OISEAUX

Meer lezen

LES PETITS ZOUZOUS

Meer lezen

LINK = BRUSSEL CENTRUM VOOR INTERCULTURELE SAMENLEVINGSOPBOUW

Meer lezen

LITTLE WINNIES

Meer lezen

LUTGARDISSCHOLEN-BRUSSEL -'T SLOEBERKE

Meer lezen

MARWANE - O PTIT CALINS

Meer lezen

MIGNON À CROQUER

Meer lezen

MIJN EERSTE STAPPEN - 1 2 3 MES PETITS PAS

Meer lezen

MIJN EERSTE STAPPEN - 1 2 3 MES PETITS PAS 2

Meer lezen

MY BABY BOO

Meer lezen

MY BABY SMILES

Meer lezen

MY LITTLE HOUSE

Meer lezen

MÈRES ET FEMMES

Meer lezen

NASCI-DIENSTENCENTRUM VOOR HET KIND

Meer lezen

NEW TIGROUS

Meer lezen

OCMW UKKEL - KINDERDAGVERBLIJF ASSELBERGS

Meer lezen

PAS Z'A PAS

Meer lezen

PP ROI - UN JOUR LE PRINCE DEVIENDRA ROI

Meer lezen

PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE - VRIJ KINDERDAGVERBLIJF WOLULAND

Meer lezen

RIRE ET GRANDIR - GROEIEN EN LACHEN - HAVEN

Meer lezen

SAMENWERKEN AAN KINDEROPVANG BRUSSEL

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF 'T KAPOENTJE OUDERGEM

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF 'T KRUIMELTJE ELSENE

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF 'T PLANT'ZOENTJE LAKEN

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF 'T ZANDKASTEELTJE KOEKELBERG

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF BABBELUTJE OUDERGEM

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE BENGELTJES OUDERGEM

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE BLOEIENDE KERSELAAR WATERMAAL-BOSVOORDE

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE KAARSJESBOOM

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE KAKKEWIETJES GANSHOREN

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE KLEURDOOS BRUSSEL

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE POESJES

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE RAKKERTJES JETTE

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE VLINDERTJES SCHAARBEEK

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE ZANDMANNETJES

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF DE ZONNEWIJZER

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF FLORALIA

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF FLOREAL

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF HET JUBELTUINTJE ETTERBEEK

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF HET PEPERKOEKENHUISJE VORST

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF HET TINNEN SOLDAATJE

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF HET TOVERFLUITJE SINT-JANS-MOLENBEEK

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF KASTEEL BEIAARD NEDER-OVER-HEEMBEEK

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF MAGNOLIA

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF PINO ELSENE

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF SCHOBBEJAKJE EVERE

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF UKKEPUK GANSHOREN

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF UNKIE PUNKIE ELSENE

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF ZANDLOPERTJE SINT-AGATHA-BERCHEM

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF ZAVELPUT

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF ZONNEBLOEM

Meer lezen

SCHOLENGROEP 8 BRUSSEL - GO! KINDERDAGVERBLIJF ZONNEKIND SCHAARBEEK

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - KIEKEBOE 1

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - KOL KIEKEBOE 2

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - DE BOOMHUT

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - DE HUMMELTJES

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - DE KOLLEBLOEM

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - DE WATERLELIE

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - DE ZINNEKES

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - HARLEKIJNTJE

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - KINDERDAGVERBLIJF SCHEUTJE

Meer lezen

SINT-GOEDELE BRUSSEL - KOL KIDS

Meer lezen

SINT-LUTGARDISINSTITUUT - BAMMEKE

Meer lezen

SINT-LUTGARDISINSTITUUT - PAGADDER

Meer lezen

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN - CKG SLOEBERNEST - GANSHOREN

Meer lezen

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN - CKG SLOEBERNEST - SCHAARBEEK

Meer lezen

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN - KINDERDAGVERBLIJF SLOEBERJUNGLE

Meer lezen

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN - KINDERDAGVERBLIJF SLOEBERKET

Meer lezen

SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN - KINDERDAGVERBLIJF SLOEBERSTAD

Meer lezen

SPROOKJESLAND

Meer lezen

STAPSTEEN

Meer lezen

SWEET DREAMS HOUSE - BABY'S LITTLE HOUSE

Meer lezen

TWINKEL TOES - UKKEL

Meer lezen

TWINKEL TOES - VORST

Meer lezen

UKKEPUK-VRT

Meer lezen

VBPCA - LES PETITS EXPLORATEURS

Meer lezen

VILLA OU-KI

Meer lezen

VIVE LA VIE

Meer lezen

VLAAMSE GEMEENSCHAP - DEPARTEMENT WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN - EXPOO

Meer lezen

VLINDERS EILAND

Meer lezen

WEBNANNY

Meer lezen

WINDEKIND

Meer lezen
Geen enkele structuur voldoet aan deze zoekcriteria