ALLES OVER JE RECHTEN

Op Parentsolo vind je informatie over je rechten als alleenstaande ouder met kind(eren) in Brussel.
De informatie is onderverdeeld in 8 thema’s.

Budgettips

Op Parentsolo vind je tips en ideeën om te besparen op verschillende aspecten van het dagelijkse leven: verzorging, verwarming, verplaatsingen, kleding, organisatie, poetshulp ...

Gezondheid

Mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden hebben alleenstaande ouders en hun kinderen recht op een verhoogde tegemoetkoming (RVV-statuut) in hun medische kosten. Dankzij dit statuut ontvangen ze een hogere terugbetaling van de kosten voor medische zorg en geneesmiddelen. Daardoor kan het gebeuren dat de gezondheidsfactuur (consultaties bij artsen, geneesmiddelen enz.) van de patiënt daalt met 50%, afhankelijk van zijn of haar inkomsten.

Het RVV-statuut biedt trouwens nog andere voordelen zoals een kortingstarief voor openbaar vervoer, telefonie of energie.

Om het te verkrijgen, moet je een aanvraag indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het geval van eenoudergezinnen wordt de verhoogde tegemoetkoming toegestaan bij een huidig jaarlijks bruto-inkomen dat lager is dan €19.105,58, vermeerderd met €3.536,95 per extra persoon in het gezin.

Heel wat alleenstaanden en eenoudergezinnen kunnen hiervan dus (onder bepaalde inkomensvoorwaarden) gebruikmaken. Vaak doen ze dat niet omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn.

Sociale tarieven en fondsen

Gas, elektriciteit

Het sociaal tarief is een gunstig tarief dat overeenstemt met het goedkoopste commercieel tarief voor gas en elektriciteit op de Belgische markt. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Het sociaal tarief is een federale maatregel voorbehouden voor bepaalde categorieën van rechthebbenden.

Het gas- en elektriciteitsfonds is een fonds waarbij het OCMW van elke gemeente materiële steun verleent aan gezinnen die moeite hebben om hun gas- en/of elektriciteitsfacturen te betalen.

De tussenkomst kan (naargelang het OCMW en de situatie van de aanvrager) betrekking hebben op:

 • de betaling van de energiefacturen
 • de aankoop van apparaten die minder verbruiken en veiliger zijn (spaarlampen, apparaten van klasse A+ ...)
 • de controle op, het onderhoud of het conform maken van energietoestellen (onderhoud van verwarmingsketels...)
 • de uitvoering van kleine of grote werken om het energieverbruik te verminderen (plaatsen van reflectiepanelen, thermostaten en thermostatische kranen, vervangen van de verwarmingsinstallatie, plaatsen van dubbele beglazing en performant raamwerk, dakisolatie ...)

 

Water

Tariefaanpassing in geval van co-ouderschap 

Ouders die willen genieten van de solidaire en progressieve tarifering in een situatie van co-ouderschap, moeten dit formulier invullen zodat de beide ouders voor 50% kunnen gebruikmaken van de solidaire en progressieve tarifering.

Daardoor geniet de ouder bij wie de kinderen niet gedomicilieerd zijn ook het voordeel van de solidaire tarifering.

Beide ouders moeten het document ondertekenen en de datum mag niet eerder vallen dan 1 januari van het lopende jaar.

Wanneer er een conflict is tussen de ouders, moet er een kopie van het vonnis bij het formulier worden gevoegd.

Deze tariefaanpassing is echter alleen mogelijk als de woningen zijn uitgerust met individuele watermeters van Vivaqua. Het kan dus niet in woningen met een doorstroommeter waarin er slechts één enkele meter van Vivaqua aanwezig is.

Aangepaste factuur in het geval van lekkage

Bij een hoog waterverbruik dat te wijten is aan een lek, kan Vivaqua het lineaire tarief toepassen dat voordeliger is dan de solidaire en progressieve tarifering.

Het verzoek moet uitgaan van de consument. Dat kan per telefoon of per brief, gericht aan de klantendienst. Vivaqua behoudt zich het recht voor om, na de situatie te hebben onderzocht, de factuur te herberekenen in het voordeel van de consument. Een dergelijke aanvraag kan slechts één keer worden ingediend.

Sociaal Waterfonds

Wie problemen heeft om de waterfacturen te betalen kan een tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Waterfonds. Neem contact op met het OCMW van je gemeente om een afspraak te maken.

Elk OCMW bepaalt zelf hoe de fondsen worden aangewend en kan bijvoorbeeld:

 • een waterfactuur gedeeltelijk of volledig betalen
 • bij gezinnen in moeilijkheden lekken in spoelbakken of kraanwerk laten herstellen, waterbesparende systemen laten installeren (dubbel spoelsysteem, waterbesparende douchekoppen of kraanwerk enz.) of individuele meters laten plaatsen om het verbruik beter te beheren.

 

Huisbrandolie

Het Sociaal Verwarmingsfonds verleent financiële steun in de vorm van een toelage bij de betaling van je factuur van huisbrandolie. De tegemoetkoming wordt toegekend via het OCMW.

Het Fonds komt tussen in de betaling van de facturen voor huisbrandolie in bulk voor de verwarming, huisbrandolie (of mazout) aan de pomp, bulkpropaangas (niet in flessen), lamppetroleum (brandstof die gebruikt wordt in de Zibro Kamin).

 


Telefoon/internet

Het sociaal tarief is een korting op de factuur voor vaste telefonie of internet die door de operatoren wordt toegestaan. Om recht te hebben op het sociaal tarief, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie houdt zich hiermee bezig.

Geef de aanvragen voor het sociaal tarief aan je operator,

 • die zal nagaan of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden;
 • de operator zal je op de hoogte houden van eventuele kortingen naargelang je tariefformule.
Mobiliteit

Kaart Grote Gezinnen

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen

bij de Ligue des familles, krijg je vermindering op de tarieven van de TEC en de NMBS .

Volg onderstaande stappen om je ‘kaart voor grote gezinnen’ te ontvangen.

Onze diensten staan in voor:

 • de validering van de kaarten voor alle rechthebbende gezinsleden
 • de hernieuwing van de vervallen kaarten (nieuwe kaart voor kinderen van 12 jaar – geldig tot ze 18 zijn – en jaarlijks hernieuwbare kaart voor jongeren vanaf 18 jaar).

Wist je dat de kaart voor grote gezinnen gratis is voor leden van de Ligue des familles? Om lid te worden – €5 per maand – klik hier.

 

MIVB

Wie over een RVV-statuut beschikt, geniet een voorkeurtarief:

 • Voor een maand: €8,10
 • Voor een jaar: €85,00

Personen met recht op maatschappelijke integratie (leefloon) mogen gratis gebruikmaken van het MIVB-vervoersnetwerk.

Hoe ga je te werk:

 

Voordeeltarief NMBS

Reizigers met een beperkt beroepsinkomen of houders van een kaart voor verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg, krijgen korting op hun treinbiljet.

 • tot 50%* korting in 2e klas
 • overal in België, op elk tijdstip
 • korting geldig voor jou, je partner en alle personen die je ten laste hebt
 • het biljet is enkel te koop met een kaart voor verhoogde tegemoetkoming

 

De Lijn

Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je recht op korting of reis je zelfs gratis:

 

RVV-statuut en TEC

De begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (RVV) genieten een voorkeurtarief op hun meerrittenkaarten.

 

- UW VRAGEN -

Huishouden

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee je de prestaties kunt betalen van een werknemer/werkneemster die wordt tewerkgesteld door een erkende dienstencheque-onderneming.

Deze prestaties betreffen voornamelijk: de woning poetsen, wassen en strijken, koken, boodschappen doen en personen met beperkte mobiliteit begeleiden.

Eenoudergezinnen kunnen per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques van €9 bestellen.

Kinderoppasdienst

De kinderoppasdienst van de Gezinsbond vind je op meer dan 800 plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Steeds vaker ook digitaal, in enkele muisklikken.

Zie ook gezin

Tools

Contriweb - berekent het onderhoudsgeld voor kinderen

Met deze tool bereken je snel en eenvoudig het onderhoudsgeld voor de kinderen bij een scheiding. De berekening kan in twee stappen: de raming van het onderhoudsgeld op basis van het maandloon en de controle van de juistheid op basis van het aanslagbiljet.

 

TipStuff

Gedeelde gezinsagenda. TipStuff is een app die zorgt voor een vlotte organisatie van het gezinsleven. Voor een tiptop geoliede machine, waarbij het hele gezin wordt betrokken.

 

Wunderlist

Wunderlist is een simpele app om je takenlijst tot een goed einde te brengen. Of je nu een vakantie plant, een boodschappenlijstje of informatie over doktersbezoeken deelt, of zelfs meerdere professionele projecten beheert ... Wunderlist staat je bij in de uitvoering van persoonlijke en professionele taken.

Hobby’s/vakantie

Tijdens de vakanties als de school, de kribbe… gesloten is, kan opvang van de kinderen problematisch worden. Sommige scholen organiseren opvang tijdens de vakantie en misschien is er plaats in een initiatief buitenschoolse opvang .Sommige werkgevers organiseren een vorm van vakantie-opvang. Vraag ernaar. De meeste steden en gemeentes hebben een zomeraanbod voor kinderen. Contacteer je gemeentehuis voor meer info.

Tweedehandsbeurzen

Tal van Bondsafdelingen organiseren een tweedehandsbeurs. Daar verkopen gezinnen kinderspullen die in goede staat zijn, maar die ze zelf niet meer gebruiken. Met deze tweedehandsbeurzen willen we jonge gezinnen helpen om tegen een zacht prijsje een uitzet samen te stellen. En als verkoper krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering.
De toppers zijn babykleding, speelgoed, boeken, babyspullen en zwangerschapskleding. Maar ook kinderfietsen en meubilair voor kinderkamers doen het goed.

Er zijn verschillende soorten beurzen:

 • kapstokbeurs waarbij alle spullen per soort, leeftijd... gesorteerd en uitgestald worden, vaak aan kapstokken, en je als koper alle aankopen in een keer betaalt;
 • tafelbeurs waar elke verkoper de eigen spullen uitstalt, meestal op tafels, en je als koper bij elke verkoper apart koopt en afrekent;
 • garagebeurs waar elke verkoper de eigen spullen thuis uitstalt, meestal in de garage of in de tuin, en je bij de verkopers apart langsgaat en koopt.
Informatie voor ouders

Goedgezind.be is een contentplatform van en door de Gezinsbond. Het combineert leuke nieuwtjes over gezin en opvoeding met de standpunten van hun studiedienst, advies van de juristen, leuke activiteiten (mét korting voor leden) en tips van hun experts!

Tot jullie dienst

Plaatselijke afdelingen van de Gezinsbond

De sterkte van de Gezinsbond is zijn ruime dienstverlening op lokaal vlak. Als je met vragen zit over onze organisatie, helpen onze enthousiaste plaatselijke vrijwilligers je graag verder.

Je kunt bij hen terecht voor leuke workshops en gezinsuitstappen in je buurt